| Strona główna |

Konfiguracja

    Konfiguracji urządzenia dokonuje się za pomocą interfejsu WWW. Urządzenie ma domyślnie skonfigurowany adres 192.168.8.1

Po kliknięciu na "Login" otworzy nam się okno jak niżej.

 

 

Klikamy na "Setup" - 2 pozycja od lewej w górnym (poziomym) menu .

W nowym oknie klikamy na Setup 1 - Fill In system parametrs (pierwsza pozycja od góry w pionowym menu)

 

 
 
Otrzymane okno pokazuje parametry rutera.
 
 

 
 
W pozycji "Operating mode" zmieniamy "Bridge" na PPPoA +NAT.

PPPoA (over ATM) jest zalecanym ustawieniem, jednak jeżeli będą problemy z nawiązaniem połączenia można przejść na PPPoE

Klikamy na "NEXT" przechodząc do parametrów sieci lokalnej:

 

Na razie lepiej zostawić parametry domyślne - można tu wpisać własne parametry LAN po uruchomieniu routera.

Przechodzimy następnie za pomoca nastepnego kliknięcia na "NEXT" do

 

 

gdzie oczywiście pozostawiamy "Always on" czyli połączony na stałe.

Następne "NEXT" doprowadzi nas do Setup 4 - Fill In ATM VC parametrs

 

Zmieniamy tutaj domyślna wartość VCI na zalecaną 35 czyli mamy 0/35.

UWAGA: W przypadku problemów można próbować 8/35

W pozycji AAL5 Encapsulation wybieramy VcMUX

Jest to zalecany sposób kapsułkowania, jednak można próbować LLC.

Następne "NEXT" daje "Setup 5 - ISP parametrs"

 

gdzie wpisujemy otrzymany od TPSA login i hasło.

Uwaga: "Username" wpisujemy w formacie użytkownik@neostrada.pl

Kolejny "NEXT" da nam podsumowanie:

 

Co ewentualnie zmienić w opcjach w przypadku problemów z połączeniem

  • VPI
    Virtual Path Identifier - zalecane 0. ale jeżeli będą problemy z połączeniem, możemy zamiast 0 wpisać 8
  • VCI
    IVirtual Channel Identifier - należy utrzymać 35
  • Encapsulation
    PPPoA VC mux (PPP over ATM) jest zalecane, ale gdyby nie ruszyło to trzeba zmienić na PPPoE LLC (over Ethernet)

i po kliknięciu na "Finish" wyrażamy zgodę na zapamiętanie zmian i restart routera.

Po ponownym uruchomieniu router powinien sam zestawić połączenie ADSL.

Jeżeli zmieniliśmy adres LAN to pamiętajmy, ze router jest teraz dostępny pod nowym adresem.

BARDZO WAŻNE

Nie zapomnijmy o zmianie domyślnego sposobu autoryzacji:

 

 

>> Do góry

 
   
 
 


2005 Infolinia Techniczna Neostrada Kraków ver.1.01  ..::Miech::..