: WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ : EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA : 

: SPRAWOZDANIA : LABORKI : KONSPEKTY : ŚCIĄGI : RECENZJE : REFERATY :           Kontakt

 

 

     Startuj z nami i Dodaj do ulubionych

 

Strona Główna  Techniki wytwarzania  Psychologia  Pedagogika  Dydaktyka technik  Dydaktyka informatyki  Konspekty z techniki Konspekty z informatyki Nauki o materiałach  Programowanie C/C ++  Etyka  Fizyka  Elektronika Elektrotechnika Matematyka   Maszynoznawstwo Mechanika Filozofia techniki Inne przedmioty Forum  Linki

 

 

Spis materiałów

 
FIZYKA
 

Google

 

 

Ściągi i wykłady

 

1.Kompletne streszczenie całości materiału z fizyki, obowiązującego na egzaminie.

( fizyka klasyczna, relatywistyczna, elektrostatyka, pole magnetyczne, 

indukcja elektromagnetyczna )

 

( 3 strony ) 

 

 

2. Programy w Excelu liczące błędy pomiarowe

 

 

3. Fizyka III semestr

 

4 Ściągi z fizyki

( Ruch stały prostoliniowy. Przyspieszenie grawitacyjne,

 Wektor indukcji elektrostatycznej., Energia kondensatorów., Pojemność kondensatora płaskiego, Drugie prawo elektrolizy Faradaya Prawo Gaussa dla pola magnetycznego, Ferromagnetyki., Zjawisko Hala, Reguła Lenza prawo Kirchoffa

Induktor Okres wahadła fizycznego Drgania elektromagnetyczne tłumione, Zasada Huygensa, Załamanie fali Bezwzględny współczynnik załamania, Całkowite wewnętrzne odbicie, Przejście światła białego przez pryzmat, Pęd fotonów, Liczby kwantowe, Widmo słoneczne. Budowa Słońca)

 

 

 

LABORATORIUM

 

 

1. Kondensatory

 

2. Pomiar tła naturalnego promieniowania jonizującego

 

 

3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego.

 

 

4. Wyznaczanie ciepła parowania wody

 

 

5. Wyznaczanie promienia krzywizny soczewek metodą odbicia

 

 

6. Badanie zależności współczynnika załamania od długości fali świetlnej za pomocą goniometru optycznego

 

 

7. Fale stojące

 

 

8. Wyznaczanie modułu sztywności metodą dynamiczną.

 

 

9. Ładowanie i rozładowanie kondensatorów.

 

 

10. Wyznaczanie długości fali świetlnej za pomocą siatki dyfrakcyjnej

 

 

11. Wyznaczanie stosunku CP/CV metodą Clementa – Desormesa

 

 

 

12. Wyznaczanie długości fali świetlnej w widmie rtęci za pomocą spektrometru

 

 

13. Regulacja prądu i napięcia stałego . Porównywanie wskaźników mierników elektrycznych.

 

 

14. Wyznaczanie gęstości ciał o kształtach regularnych przy pomocy mierników długości i wag o różnej dokładności.

 

15. Wyznaczanie napięcia powierzchniowego odrywania pierścienia.

 

 

16. Sprawozdanie, temat: "Mechanika".

 

 

17. Sprawozdanie, temat: "Pole grawitacyjne".

 

 

18. Sprawozdanie, temat: "Gazy, ciecze i ciała stałe".

 

 

19. Sprawozdanie, temat: "Zmiany stanu skupienia ciał".

 

 

20. Sprawozdanie, temat: "Termodynamika".

 

 

21. Sprawozdanie, temat: "Wybrane zagadnienia z elektryczności i magnetyzmu".

 

 

22. Sprawozdanie, temat: "Kinetyka i dynamika bryły sztywnej".

 

 

23. Sprawozdanie, temat: "Drgania i fale mechaniczne".

 

 

24. Sprawozdanie, temat: "Akustyka".

 

 

25. Sprawozdanie, temat: "Elektryczne obwody drgające".

 

 

26. Sprawozdanie, temat: "Fale świetlne i ich własności".

 

 

27. Sprawozdanie, temat: "Optyka falowa".

 

 

28. Sprawozdanie, temat: "Fale i cząsteczki".

 

 

29. Sprawozdanie, temat: "Atomy i widma".

 

 

30. Sprawozdanie, temat: "Atomy i widma" - inne sprawozdanie.

 

 

 

 

WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ

: sprawozdania : konspekty : laborki : referaty : ściągi : 

©2003   

 

 

Umieszczanie zamieszczonych materiałów, treści na innych stronach bez zgody autora zabronione.

©Copyright 2003 - 2007 by ONU STUDIO