: WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ : EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA : 

: SPRAWOZDANIA : LABORKI : KONSPEKTY : ŚCIĄGI : RECENZJE : REFERATY :           Kontakt

 

 

     Startuj z nami i Dodaj do ulubionych

 

Strona Główna  Techniki wytwarzania  Psychologia  Pedagogika  Dydaktyka technik  Dydaktyka informatyki  Konspekty z techniki Konspekty z informatyki Nauki o materiałach  Programowanie C/C ++  Etyka  Fizyka  Elektronika Elektrotechnika Matematyka   Maszynoznawstwo Mechanika Filozofia techniki Inne przedmioty Forum Linki

 

 

Spis materiałów

 
NAUKI O MATERIAŁACH
 

Google

 

LABORKI

 

1. Badanie twardości metali

Metoda pomiaru twardości: Rockwella, Brinella, Vickersa 

 

 2. Układ równowagi faz

W sprawozdaniu zamieszono:

1. Krótkie rozwinięcie podstawowych pojęć
- roztwór stały, roztwór stały między-węzłowy, roztwór stały różno-węzłowy, alotropia,
- faza, układ, składniki, równowaga fazowa, równowaga termodynamiczna, energia swobodna.

2. Wykres równowagi faz dla dowolnego stopu  

3. Analiza krystalizacji stopu.

 

3. Badanie mikroskopowe

4. Badanie mikroskopowe stali węglowych

 

W sprawozdaniu należy zamieścić:

-      cel ćwiczenia,

-      rysunki obserwowalnych struktur z opisem składników stopowych i strukturalnych,

-      podać gatunek obserwowanej stali oraz jej zastosowanie,

-      podać powiększenie i zastosowany odczynnik metalograficzny,

-      sprawozdanie zakończyć wnioskami z przeprowadzonych obserwacji.

5. Układ Fe-C dla 3%

 

7.Układ Fe-C

 

- Ogólna charakterystyka żelaza.

- Odmiany alotropowe żelaza.

- Ogólna charakterystyka stopów żelaza z węglem

- Wykres równowagi układu żelazo – węgiel.

 

6. Pomiary wymiarów zewnętrznych wałków

I. Cel ćwiczenia .

Zapoznanie się ze sposobami pomiaru średnic oraz ze sprawdzaniem błędów kształtu wałka, a także przyswojeniu umiejętności posługiwania się stosowanymi narzędziami pomiarowymi.

 

 

7. Rozpoznawanie gatunków tworzyw sztucznych

 

 

 

8. Formowanie przez odlewanie.  Pomiar udarności  
i wytrzymałości na zginanie przy pomocy aparatu Dynstat tworzyw sztucznych.
 
 

 

 

9. Ocena twardości tworzyw amorficznych i krystalicznych         

 

Określenie twardości szkła (tworzywa amorficznego) i monokryształu (Al2O3) metodą Vickers’a.

 

 

10. Aluminium i jego stopy

 

11. Badania mikroskopowe cyny i ołowiu

 

12. Badania termoelektryczne

 

13. Obróbka plastyczna

 

 

 

 

LABORATORIUM 

WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

 

 

1. Badanie odporności na pękanie w płaskim układzie odkształcenia

 

 

2. Badanie twardości metali

 

 

3. Badanie zmęczeniowe tworzyw sztucznych

 

 

4. Statyczna próba rozciągania

 

 

5. Próba pełzania

 

 

6. Próba skręcania

 

 

7. Pomiar odkształceń - metoda elektrycznych tensometrów oporowych

 

 

8. Pomiar statycznego rozciągania z dokładnym pomiarem wydłużenia

 

 

9. Próba udarności

 

 

10. Sprawdzanie teoretycznego ugięcia belki zginanej

 

 

11. Wyznaczanie krzywej cylindrycznej odkształcenia

 

 

12. Wyznaczanie nośności granicznej belki zginanej

 

 

13. Wyznaczanie nośności granicznej wału skręcanego o przekroju kołowym

 

 

14. Wzorcowanie maszyn

 

 

15. Zginanie proste - wyznaczanie granicznej nośności przekroju belki zginanej

 

 

TEORIA

 

1. Stopy ( charakterystyka żelaza, układ żelazo wegiel, struktury stali węglowych) ciekawe opracowanie teoretyczne 200 KB (Rar)  

 

 

 

AUDYTORIUM

 

1. ŚCIĄGA NA EGZAMIN Z MATERIAŁOZNAWSTWA

 

( 6 stron )

 

 

2. PRACA ZALICZENIOWA

 Zaproponować materiał na pojemnik pod ciśnieniem, który musi spełniać następujące kryteria:

-         musi być odporny na pękanie (długo cieknąć przed zniszczeniem), wykreślić wykres zależności współczynnika odporności na pękanie Kc w zależności od wytrzymałości,

-         pojemnik musi wytrzymać ciśnienie 300 Mpa.

-         Sporządzić rysunek.

Praca nr 1 - ( 9 stron)

Praca nr 2 - (6 stron)

3. PRACA ZALICZENIOWA

Zaproponować materiał na lekkie sprężyny. Sporządzić wykres zależności właściwego modułu Younga E/p od właściwej wytrzymałości dla podstawowych grup materiałów. Sporządzić rysunki dla podstawowych zastosowań.

( 5 stron )

 

 

 

 

WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ

: sprawozdania : konspekty : laborki : referaty : ściągi : 

©2003   

 

Umieszczanie zamieszczonych materiałów, treści na innych stronach bez zgody autora zabronione.

©Copyright 2003 - 20011 by ONU STUDIO


Plecamy:
  (strona o tematyce mebli kuchennych dla klientów z Krakowa i okolic)