: WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ : EDUKACJA TECHNICZNO INFORMATYCZNA : 

: SPRAWOZDANIA : LABORKI : KONSPEKTY : ŚCIĄGI : RECENZJE : REFERATY :           Kontakt

 

 

     Startuj z nami i Dodaj do ulubionych

 

Strona Główna  Techniki wytwarzania  Psychologia  Pedagogika  Dydaktyka technik  Dydaktyka informatyki  Konspekty z techniki Konspekty z informatyki Nauki o materiałach  Programowanie C/C ++  Etyka  Fizyka  Elektronika Elektrotechnika Matematyka   Maszynoznawstwo Mechanika Filozofia techniki Inne przedmioty Forum Kontakt  Linki

 

 

Spis materiałów

 
PSYCHOLOGIA
 

Google

 

1. SPRAWOZDANIE Z PRACY BADAWCZEJ (PRZEDSZKOLE)

 Sprawozdanie sporządzone wg następujących zagadnień:

  1. Rozwój zabawy.

  2. Rozwój mowy.

  3. Rozwój myślenia.

  4. Rozwój uczuć, kontaktów społecznych, osobowości

Praca nr 1 ( 6 stron )

Praca nr 2 ( 3 strony )

Praca nr 3 ( 7 stron )

Praca nr 4 ( 7 stron )

 2. WCZESNY WIEK SZKOLNY, ADOLESCENCJA

Sprawozdanie sporządzone wg następujących zagadnień:

1.Rozwój procesów poznawczych: uwaga, pamięć, myślenie.

2.Rozwój mowy.

3.Rozwój uczuć, woli, kontaktów społecznych, tożsamości.

4.Rozwój osobowości.

Praca nr 1 ( 14 stron )

Praca nr 2 ( 12 stron )

Praca nr 3 ( 5 stron ) => Tylko obserwacje

3. ŚCIĄGA NA EGZAMIN Z PSYCHOLOGII OMÓWIONE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA

Przedmiot i dziedziny psychologii

Wybrane psychologiczne koncepcje człowieka

Metody badań psychologicznych

Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego

Procesy spostrzegania - podstawowe poziomy; prawidłowości rozwoju spostrzeżeń; związek spostrzegania z działaniem; spostrzeganie innych ludzi

Procesy myślenia ich charakterystyka, kształtowanie i rozwój - rozwiązywanie problemów, myślenie pojęciowe, style poznawcze, myślenie twórcze

Pamięć i uczenie się - podstawowe rodzaje i procesy pamięci - czynniki wpływające na efektywność zapamiętywania; charakterystyka procesu uczenia się. Uczenie się asocjacyjne i poznawcze.

Różnice indywidualne: pojęcie inteligencji - wybrane teorie. Pojęcie temperamentu.

Procesy emocjonalne - źródła i formy emocji, teorie.

Motywacja, rodzaje i formy.

Osobowość centralnym pojęciem psychologii.

Pojęcie rozwoju - rodzaje zmian rozwojowych, stadia rozwoju

Psychologia rozwojowa w ciągu życia - metody badawcze (metody poznawania dziecka)

Ogólna charakterystyka wczesnego dzieciństwa, średnie dzieciństwo - rozwój poznawczy i rozwój zabaw.

Późne dzieciństwo - młodszy wiek szkolny, rozwój procesów poznawczych - uwaga, pamięć, myślenie. Teoria rozwoju inteligencji Piageta oraz teorie rozwoju moralnego Piageta i Kohlberga. Uspołecznianie dziecka w toku interakcji, rola grup rówieśniczych, rozwój osobowości.

Adolescencja - wiek dorastania — znaczenie przemian rozwojowych, dojrzewanie biologiczne i dorastanie społeczne. Rozwój intelektualny, rozwój osobowości - postawy i zainteresowania.

( 2 strony - czcionka 4 )

( 1 strona - stadia rozwoju )

( 2 strony - Rozwój procesów poznawczych )

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANIE TECHNICZNE Z INFORMATYKĄ

: sprawozdania : konspekty : laborki : referaty : ściągi : 

©2003   

 

Umieszczanie zamieszczonych materiałów, treści na innych stronach bez zgody autora zabronione.